พรปีใหม่
(สดด. 100:3)

โดย ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล
15.1.2017

พ่อ
(อฟ. 6 : 4)

โดย ผป.สกุล มงคลอดิสัย
16.10.2016