จงฝึกเด็ก
(สภษ.22:6)

โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
1.9.2011

จงถ่อมใจ
(1 ปต. 5:6 -7)

โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
12.6.2011