พรปีใหม่
(สดด. 100:3)

โดย ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล
15.1.2017