คำเทศนา “ความเป็นหนึ่งในการประกาศข่าวประเสริฐ” วันที่ 26 สิงหาคม 2018 โดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง