“ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ”

บรรยายพิเศษ เรื่อง”ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

อ.มนูญศักดิ์และอ.ศิริอร เป็นวิทยากรค่ายฟื้นฟูที่ฮ่องกง

ศจ.มนูญศักดิ์และศจ.ศิริอร กมลมาตยากุลได้เดินทางไปเป็นวิทยากรค่ายฟื้นฟูให้กับคจ.อันติโอกไทย ที่ประเทศฮ่องกง ในหัวข้อค่าย”ก้าวสู่น้ำพระทัย”