คริสตมาสปี 2015 “คริสตมาสแห่งพระสิริ”

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท จัดงานคริสตมาสปี 2015 โดยจัดขึ้น 3 วัน คือ คริสตมาสประกาศ มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม , คริสตมาสอีฟ วันพฤหัสฯที่ 24 ธันวาคม , คริสตมาสเฉลิมฉลอง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม

คจ.ใจสมานสุขุมวิท เยี่ยมผู้ป่วย HIV.วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา พี่น้องสมาชิก คจ.ใจสมานสุขุมวิท (ส่วนกลาง) นำโดย ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท ศิษยาภิบาลส่วนกลาง เดินทางไปยังวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี

งานวันพันธกิจ ปี2015

เมื่อวันที่ 20 , 27 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา คจ.ใจสมานสุขุมวิท , คจ. ใจสมานรามคำแหง และศูนย์ประกาศบ้านชีวิตใหม่ คลองเตย จัดงานวันพันธกิจ เพื่อรายงานการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ความเติบโตและการขยายงานในที่ต่างๆ

40 ปีแห่งการรับใช้ ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

คจ.ใจสมานสุขุมวิท และ คจ.ใจสมานรามคำแหง ร่วมเป็นกำลังใจในการรับใช้ของ ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ด้วยการจัดงาน ” 40 ปี แห่งการรับใช้ ”

คจ.ใจสมาน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คจ. ใจสมาน นำโดย ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ค่ายคริสตจักรใจสมาน 2015 ” ชีวิตที่เกิดผล “

เมื่อวันที่ 1-3 มีค. 2015 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดค่าย ” ชีวิตที่เกิดผล ” ที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี อ. เฮนรี มาดาวา เป็นผู้เทศนา

” เคลื่อนด้วยฤทธิ์เดชไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ ” ฟื้นฟู คจ. ใจสมานสุขุมวิท

อ.เฮ็นรี มาดาวา เดินทางมาฟื้นฟูที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ก่อนเดินทางไปประกาศ คืนอัศจรรย์ครั้งที่ 7 ที่สนามกีฬา จ.ร้อยเอ็ด