ส่วนใต้ออกพันธกิจ 2016

ในต้นปีที่ผ่านมา ผป. วินัย นิเวศน์รังสรรค์ ได้นำทีมไปเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสเตียนที่ คจ. สายสัมพันธ์อันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา

การบรรยายหัวข้อ “รักสุขภาพครั้งที่ 1”

การบรรยายหัวข้อ “รักสุขภาพครั้งที่ 1” โดย รศ.พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016 ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท เวลา 13.30 น. 

พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคาร คจ. ใจสมานรามคำแหง

มูลนิธิคริสตจักรใจสมาน ลงนามทำสัญญาก่อสร้าง คจ. ใจสมานรามคำแหง กับ บริษัท บี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัดชั่น จำกัด