ค่ายคริสตจักรใจสมาน 2014 ” ชีวิตในพระวิญญาณ “

คริสตจักรใจสมานจัดค่าย ” ชีวิตในพระวิญญาณ ” ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณจิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมสามัคคีธรรมระหว่างพี่น้อง โดยมี ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมรตยากุล เป็นวิทยากร

ผู้นำพันธกิจ จ.แพร่ จัดกิจกรรมเข้าชุมชน “โครงการตรวจดินเพื่อพ่อ “

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณอาตา และ คุณอรุณวรรณ พันธ์ทองลาภทวี ผู้นำพันธกิจ จ.แพร่ ได้จัดกิจกรรมเข้าชุมชน “โครงการตรวจดินเพื่อพ่อ “

พิธีสถาปนาคริสตจักรใจสมานสุวินทวงศ์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 15.00 ที่ผ่านมา ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรใจสมาน , ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร ประธานคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ,ศจ. มนตรี มั่งแก้ว ประธานภาค 1 , ศจ. มงคล นามมา รองประธานคณะ พร้อมพี่น้องคริสตชนร่วมถวายเกียรติพระเจ้าในพิธีสถาปนาคริสตจักรใจสมานสุวินทวงศ์

พันธกิจตะกั่วป่า

“สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่าง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย และที่สุดปลายแผ่นดินโลก”