ความฉลาดทางอารมณ์กับครอบครัว

ครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจ และ การยอมรับซึ่งกันและกัน ขอให้เราร่วมกันสร้าง “ความฉลาดทางอารมณ์”

อาหารใจสำหรับครอบครัว

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมุ่งมั่นและมุ่งเน้น ในเรื่องของอาหารบำรุงร่างกาย แต่น้อยครั้งมาก ที่เราจะพูดกัน กระตุ้นเตือนกัน ที่จะช่วยกัน ให้อาหารใจ แก่กันและกัน