คริสเตียนกับอำนาจรัฐ (คนของพระเจ้ากับผู้ปกครองบ้านเมือง)

ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถานการณ์นบ้านเมืองของเราในขณะนี้ เราคงได้ยินและพบเห็นการวิพากวิจารณ์จากเรื่องต่างๆ

ผมมารายงานตัวครับ

ศิษยาภิบาลเรียนบทเรียนหนึ่งด้วยความรักจากชายแปลกหน้าผู้มาเยือนคริสตจักร วันหนึ่งศิยาภิบาลเดินผ่านคริสตจักรของเขาตอนเที่ยง จึงคิดว่าจะแวะดูสักนิดว่าจะมีใครมาอธิษฐานในคริสตจักรไหม

เมื่องูฉกอีวา

  วันนั้นอากาศร้อน ฉันกับเพื่อนนั่งคุยกันที่ระเบียงบ้าน  เพื่อนของฉันต้องการใครสัก คนที่เธอสามารถปรับทุกข์ด้วย เธอเล่าว่า สามีของเธอไปติดพันกับหญิงอื่น

นิทานก่อนนอน

ในชีวิตคริสเตียนจะต้องถือว่า “ตัวเองและผู้อื่นมีความสำคัญและมีศักดิ์ศรีเท่าๆกัน” มีนิทานเรื่องหนึ่งยกขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

บทเรียนจากเปียโน

ด้วยความปรารถนาที่อยากจะส่งเสริมความก้าวหน้าในเรื่องเปียโนของบุตรชาย คุณแม่จึงแม่จึงพาเด็กน้อยไปชมคอนเสริ์ต หลังจากที่ได้ที่นั่งแล้วบังเอิญคุณแม่เหลือบไปเห็น