ชัยชนะในคดีที่ดิน

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท