ชัยชนะในคดีที่ดิน

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้ว ไม่มีอะไรจะเอาชนะเราได้

ความรักมั่นคงของพระเจ้าได้สำแดงออกต่อคริสตจักรใจสมานในกรณีเรื่องของคดีที่ดิน เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของลูกๆของพระเจ้า

นมัสการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากรณีที่ดิน

10 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดประชุมพิเศษ นมัสการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากรณีที่ดิน โดยมีพี่น้องสมาชิกทั้งคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท คริสตจักรใจสมานรามคำแหง และคริสตจักรลูก มาร่วมงานกว่าสามร้อยคน

พระเมตตาของพระองค์และการช่วยกู้ที่อัศจรรย์

“เมื่อพระเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า”พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เขา”(สดด.126:1-2)