สิ่งที่เรารู้และมั่นใจ

(ยน.5:6-21) โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จนมีคำกล่าวว่า สิ่งที่แน่นอนคือ ความไม่แน่นอน แต่ก็มีบางคนกล่าวว่า สิ่งที่แน่นอนของคนเรา คือ

การยอมเชื่อฟัง

โรม 13: 1-7 คนไทยหลายคนตีความหมาย เรื่องการเป็นไท ผิดว่า หมายถึง “เราไม่ต้องขึ้นกับใคร ไม่ต้องให้ใครมาออกคำสั่ง หรือไม่ต้องฟังใครทั้งสิ้น” ซึ่งมิได้เป็นไปตาม

วิธีเผชิญกับการทดลอง

การทดลองที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อนั้น ไม่ได้ทำให้เกิดความบาป แต่การแพ้ต่อการทดลองทำให้เกิดบาป ในบทนี้ให้เราเรียนรู้วิธีบางประการที่จะเอาชนะกับการทดลองที่เกิดขึ้น

การรักษาจิตสำนึกให้บริสุทธิ์

“แต่จุดประสงค์ในการกำชับนั้นก็คือ ให้มีความรักที่เกิดจากใจบริสุทธิ์ และจากจิตสำนึกว่าตนชอบ และจากความเชื่ออันจริงใจ “

การเฝ้าเดี่ยว

การเฝ้าเดี่ยว เปรียบเหมือนการใช้เวลากับคนรัก เปรียบเหมือนการโทรศัพท์คุยกับเพื่อนสนิท หรืออาจจะเปรียบกับการเข้าเฝ้ากษัตริย์ แม้เรามีจิตใจอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้เกิดผลมากควรเรียนรู้การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

การอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว

วิธีการอ่านพระคัมภีร์

กิจการ 20: 32 “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้า และกับคำแห่งพระวจนะของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้น

อ่านพระคัมภีร์แล้วได้อะไร

ม.ธ. 4: 4 พระเยซูคริสตรัสว่า อาหารฝ่ายเนื้อหนังจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร พระคัมภีร์ก็จำเป็นแก่ชีวิตของเราเช่นเดียวกับอาหาร