พระเยซูคือใคร

พระเยซูคริสต์เป็นศาสดาคนเดียวของโลกที่อ้างว่าตนเองคือพระเจ้า    พระองค์เป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนา เป็นผู้ซึ่งคริสตชนทั่วโลกกว่าหนึ่งพันล้านคนนมัสการว่าเป็นพระเจ้า หากจะพูดว่า “คริสต์ศาสนาคือพระเยซูคริสต์”

ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ?

ธรรมชาติคืออะไร?… ธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเอง หรือว่าสรรพสิ่งนั้นถูกสร้าง และออก­แบบมา….

พัน พลุแตก

คุณพัน พลุแตก “มนุษย์มีความจำกัด สิ่งหนึ่งซึ่งผมได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูคือขอพระเจ้าปลดหนี้”

เรื่องราวของพระเจ้าพระเยซู

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

พระเจ้ามีจริงไหมตอนที่ 1

คำถามยอดนิยมตลอดกาล “พระเจ้ามีจริงไหม” ถ้าพระเจ้ามีจริงแล้วทำไมเรามองไม่เห็น แต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริง หากคุณคือคนหนึ่งที่มีคำถามนี้อยู่ในใจ ลองชมคลิปนี้ดู

พระเจ้ามีจริงไหมตอนที่ 2

ถ้าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง แล้วพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร? เราจำเป็นต้องรู้จักพระองค์หรือไม่?

ชีวิตที่สอดคล้องกับคำอ้าง

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าเป็นใคร หรือเป็นอะไรก็ได้ แต่สิ่งสำคัญ คือ ชีวิตที่คนคนนั้นแสดงออกมา น่าเชื่อถือ หรือสอดคล้องกับคำอ้างของเขาแค่ไหน ในกรณีของพระเยซูคริสต์ ชีวิตของพระองค์สอดคล้องตรงกับคำอ้างของพระองค์ ขอให้พิจารณาลักษณะพิเศษบางประการจากชีวิตของพระองค์ ดังนี้