ไฟดับ-ไม่ดับ

หลายปีก่อน ผมประสบกับความผิดปกติครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ และการมีวินัย เช่น การตื่นนอนแต่เช้า การเฝ้าเดี่ยว การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เคล็ดลับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทำงานในคริสตจักร

เคล็ดลับ 13 ข้อที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เต็มเวลาในคริสตจักร เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้รับใช้กับการพัฒนาชีวิตครอบครัว

ชีวิตครอบครัวเป็นมุมหนึ่งของชีวิตผู้รับใช้พระเจ้า ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของคนในครอบครัว ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนต้องเลิกกล้มพันธกิจการรับใช้เพราะมีอุปสรรคในครอบครัว

บทบาทของผู้ปกครองในคริสตจักร

เรามักมองโครงสร้างและการทำงานของคริสตจักร ในแง่ของการบริหารและกิจกรรม มากกว่าที่จะมองในแง่จิตวิญญาณ แต่เราลืมไปอย่างหนึ่งว่า งานหลักของคริสตจักรคืองานด้านจิตวิญญาณ ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญสูงสุดเหนืองานอื่นใดๆ

ศิษยาภิบาลกับการศึกษาหาความรู้

นอกจากสังคมของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สังคมคริสตชนทั่วโลกก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย ศิษยาภิบาลจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้