จริยธรรมของพระบัญญัติ 10 ประการ

ชีวิตของชาวอิสราเอลมีพระบัญญัติ 10 ประการเป็นศูนย์กลาง และบัญญัติ 10 ประการ เรียกได้ว่าเป็น “จริยธรรม” ในการดำเนินชีวิต

คริสเตียนกับเงินใต้โต๊ะ

คริสเตียนจะตอบสนองอย่างไร หากถูกเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะ เมื่อต้องไปติดต่องาน ซึ่งจะมีผลทำให้งานล่าช้าได้หากปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว

คริสเตียนกับการเล่นแชร์ ,ลอตเตอรี่,หวย, เงินกู้ ฯ

ปัญหาด้านจริยธรรมของสังคมที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งตัวอย่างที่ยกมา เป็นปัญหาซึ่งมีการถามกันบ่อยๆในหมู่คริสเตียน และมีคำตอบในแง่มุมต่างๆ