ชื่อนั้นมีอะไรให้เราติดตาม ตอนที่ 8

วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน บรรดาสาวกที่บอกว่ารักพระเยซูพากันหนีหายหมด แต่กลับปรากฎมีชายสองคน ที่ถูกเรียกว่า “สาวกลับ” (secret disciples) เป็นผู้ดำเนินการฝังพระศพ ซึ่งเป็นการกระทำที่กล้าหาญ และควรแก่การติดตามยิ่ง ให้เรามาดูว่าเขาคือใคร?

ชื่อนั้นมีอะไรให้เราติดตาม ตอนที่ 7 “บารนาบัส “

บารนาบัส เป็นผู้นำคริสตจักรในช่วงเริ่มต้น ชื่อจริงคือ โยเซฟ จากเผ่าเลวี เกิดที่เกาะไซปรัส นอกเขตอิสราเอล แต่คนกับเรียกว่าบารนาบัส ซึ่งเป็นฉายาที่บรรดาอัครทูต (กลุ่มสาวกที่พระเยซูทรงเลือกและแต่งตั้ง) แปลว่า “ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ”

ชื่อนั้นมีอะไรให้เราติดตาม ตอนที่ 6 “ลูกา”

เปาโลมีเพื่อนร่วมงานอีกท่านหนึ่ง เป็นบุคคลที่อยู่หลังฉากทั้งๆ ที่มีความสำคัญมาก เป็นบุคลที่ดูแลแลสนับสนุนและร่วมทุกข์ร่วมสุขในเวลาที่ผู้คนพากันตีจาก เพราะไม่อยากจะรับผลกระทบจากการคบหา เมื่อเปาโลถูกเรียกว่าเป็นอาชญกร ของพวกโรมัน บุคคลผู้นี้คือ ลู ก า

ชื่อนั้นมีอะไรให้เราติดตาม ตอนที่ 5 “มาระโก”

ก่อนศึกษาชีวิตเพื่อนร่วมงานของเปาโลอีกคน ผมชวนให้เราคิดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ทั่วไป ซึ่งมีผลลูกใหญ่ ผลนั้นกินได้ทั้งเมื่อยังดิบและสุก ตอนดิบต้องกินแบบปรุงรส เผ็ด เปรี้ยว เค็ม ตอนสุกไม่ต้องปรุงเพราะมันหวานดี และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ชื่อนั้นมีอะไรให้เราติดตาม ตอนที่ 4 “อันดรูว์”

เช้าวันนี้ผมได้รับการหนุนใจจากการอ่านบทความของ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ เกี่ยวกับอัครทูต อันดรูว์ ถึงการที่ท่านได้มาหาพระเยซู และใช้เวลาอยู่กับพระองค์ เพื่อเข้าใจว่าพระองค์เป็น พระเมสสิยาห์

ชื่อนั้นมีอะไรให้เราติดตาม ตอนที่ 3 “โอเนซิโฟรัส”

คำพังเพยภาษอังกฤษว่า a friend in need is a friend indeed ตรงกับภาษาไทยว่า เพื่อนในยามยาก คือเพื่อนแท้ ข้อคิดจากพระธรรมวันนี้ขอชวนให้ท่านมาติดตามเพื่อนแท้ของเปาโลอีกคนหนึ่ง ที่เราไม่รู้เลย ถ้าอ่านพระคำแบบผ่าน ๆ

ชื่อนั้นมีอะไรให้เราติดตาม ตอนที่ 2 อาควิลลา และ ปริสสิลลา

ในบรรดาเพื่อนร่วมงานของเปาโลมีคนคู่หนึ่งที่ชื่อของเขาจะมาคู่กันเสมอ บางครั้งชื่อสามีมาก่อน แต่ส่วนมากชื่อของภรรยามาก่อน ทั้งสองมีความสำคัญต่อการรับใช้ของเปาโลมาก ขอให้เราศึกษาตามลำดับเวลาตามที่ปรากฎในพระคัมภีร์ดังนี้