“ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ”

บรรยายพิเศษ เรื่อง”ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

ตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อด้วยพระธรรมโรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง”ตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อด้วยพระธรรมโรม” วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 13.30-16.00 น. โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท