ติดตามการถ่ายทอดสด พระธรรมดาเนียล

อังคารที่ 1 ต.ค. เวลา 18.30-20.30 น.

อังคารที่ 8 ต.ค. เวลา 18.30-20.30 น.

อังคารที่ 15 ต.ค. เวลา 18.30-20.30 น.