นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ.2020 ผู้นำนมัสการ คุณธนาชัย นิติสโมสร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง