นมัสการพระเจ้า วันที่ 7 เมษายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณเกล็ดมณี สุวรรณโมลี คริสตจักรใจสมานรามคำแหง