นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค.2020 ผู้นำนมัสการ คุณพีระดนต์ สุขศรี คริสตจักรใจสมานรามคำแหง