นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค.2019 ผู้นำนมัสการ อ.วรพงศ์ คงล้วน และ คุณนิติ นิติสโมสร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง