นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณวรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง