นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 2020 ผู้นำนมัสการ อ.วรพงศ์ คงล้วน และคุณคัทลียา นิติสโมสร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง