นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.2020 ผู้นำนมัสการ คุณนิติ นิติสโมสร และ อ.วรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง