นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค.2020 ผู้นำนมัสการ อศจ.วรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง