นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณไพฑูรย์ บุญลักษณาวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง