นมัสการพระเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณธนาชัย นิติสโมสร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง