นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณพิริยะ พรมอยู่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง