นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2020 ผู้นำนมัสการ คุณวีรยุทธ ซิ้มประเสริฐ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง