นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณวรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง