รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022

  1. ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่
  2. ผู้รอคอย
  3. เพราะพระองค์ทรงอยู่
  4. ความหวังของข้า
  5. เยซุ บริสุทธิ์และรับการเจิม
  6. ผู้ไถ่ที่งามเลิศ

เพลงตอบสนอง – ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่