นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 2020 ผู้นำนมัสการ คุณสุนิสา ซิ้มประเสริฐ และคุณอังคาร ตั้นพันธ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง