นมัสการพระเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019
ผู้นำนมัสการ คุณไพฑูรย์ บุญลักษณาวงศ์
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง