รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021 1. เปิดดวงตา 2. รู้สึกไหม 3. เรามาเต้นรำในบ้านหลังนี้ 4. ไม่มีพระอื่นใด 5. พระเจ้าผู้ทรงประทานความรอด 6. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่