นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2019 ผู้นำนมัสการ คุณไพฑูรย์ บุญลักษณาวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง