นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณชิตนันต์ เหมันต์สันติวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง