นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 2020 ผู้นำนมัสการ คุณพีระดนต์ สุขศรี คริสตจักรใจสมานรามคำแหง