นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค.2020 ผู้นำนมัสการ มน.เทวิน ตติยรัตนกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง