นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย.2020 ผู้นำนมัสการ อ.วรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง