รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

  1. พระองค์ดี (You are good)
  2. อย่ากลัวเลย
  3. ฉันคือลูกของพระเจ้า
  4. 10,000 เหตุผล
  5. ทรงเป็นความหวังใจ

เพลงตอบสนอง – ทรงเป็นความหวังใจ