นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.2019 ผู้นำนมัสการ คุณเทวิน ตติยรัตนกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง