นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค.2021 ผู้นำนมัสการ คุณนิติ นิติสโมสร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง