รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 1. อีกครา Here Again 2. สิ่งดีๆจะเกิดขึ้น 3. คำอธิษฐาน 4. พระบิดา (สวรรค์เคลื่อนลงมา) Our Father (Let Heaven Come) 5. แด่องค์ผู้ทรงครองบัลลังก์ To Him Who Sits on the Throne วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท