รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2022 1. บ้านหลังนี้ 2. ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศรก 3. ข้าร้องตะโกนพระองค์ดี 4. พระองค์ทรงสมควร 5. โปรดเถิดพระวิญญาณ 6. พระสิริทรงประทับทามกลางเรา 7. จากพระคุณสู่พระพร