รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022
  1. พระเจ้าดีทุกเวลา
  2. พระองค์ดี
  3. องค์ราชาของดวงใจ
  4. พระองค์ดี Kari Jobe
  5. นมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่