นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณไพฑูรย์ บุญลักษณาวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง