นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.2020 ผู้นำนมัสการ คุณประดิษฐ์ พรไรวินท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง