นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.2019 ผู้นำนมัสการ คุณชิตนันต์ เหมันต์สันติวงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง